Floorseal SH320

Floorseal Sh 320 là hợp chất tăng cứng mặt sàn gốc lithium silicate có tăng cường thêm silane, không VOC, thân thiện với môi trường. Sản phẩm này được thiết kế, thi công trên bề mặt sàn bê tông để chống lại sự ma sát của bánh xe cao su và bộ hành với mật độ cao. Floorseal Sh320 thẩm thấu sâu vào trong mao rổng của bề mặt bê tông, tương tác với lượng vôi thừa tạo thành hợp chất tinh thể không hòa tan, trám bít các mao dẫn của bê tông, làm cho bề mặt bê tông đặc chắc và cứng hơn kháng lại sự mài mòn, sinh bụi và bảo vệ bề mặt chống lại sự xâm thực của dầu, mở, nước và các tạp chất, dơ bẩn.

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemicals