Acotop HF

Acotop HF là hợp chất khoáng chọn lọc, ứng dụng để rải khô trên bề mặt bê tông ẩm và xoa phẳng bằng máy xoa nền. Sau khi khô cứng Acotop HF sẽ hình thành lớp vỏ cứng bọc bề mặt bê tông, có khả năng kháng va đập, kháng mài mòn và hạn chế thẩm thấu nước, hóa chất và dầu mỡ.

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemicals