PRODUCTS

Acoflex 100

Màng chống thấm gốc xi măng

đàn hồi

Acoflex 133

Màng chống thấm ngược gốc

xi măng

Acoflex 200

Màng chống thấm gốc xi măng đàn hồi

Acoflex 300

Màng chống thấm Acrylic gốc nước

Acoflex 380

Màng chống thấm Acrylic gốc nước

Acoflex 600

Màng chống thấm Polyurethane Acrylic

Acoflex 680

Màng chống thấm Polyurethane gốc dung môi

Acoflex 800

Màng chống thấm Polyurethane gốc nước

Bituflex A300 & A400

Màng chống thấm bitum (khò lửa)

Bituflex SA 150 & 200

Màng chống thấm bitum (tự dính)

Nanocryst Px100

Chống thấm thẩm thấu kết tinh

Flexguard PVC Waterbar

Băng cản nước nhựa PVC

Flexifoam PU200&500

Xốp bơm trương nở chống thấm

Acopox/Epokote 616

Sơn lót epoxy gốc nước

Acopox/Epokote 626

Sơn phủ epoxy gốc nước

Acopox/Epokote 618

Sơn lót epoxy không dung môi kháng ẩm

Acopox/Epokote 636

Sơn phủ epoxy không dung môi

Acoseal S

Chất chống thấm (vô hình) trượt nước gốc Silicone

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemical