top of page
Acoflex 200

Acoflex 200

Flexible cementitious waterproofing

Màn chống thấm gốc xi măng đàn hồi

Acoflex 200 is a liquid-applied 2-components high flexible cementitious waterproofing membrane.

It is recommended to use for internal and external, old and new construction waterproofing. The coating of Acoflex 200 after applied and setting will form a hard, tough and highly flexible waterproofing membrane.

Acoflex 200 has been formulated to be easily applied by brush, roller or spray machine.

---

Acoflex 200 là hợp chất chống thấm 2 thành phần gốc xi măng và Polymer cải tiến được sử dụng để chống thấm cho các công trình xây dựng bằng bê tông và vữa xây.

Khi trộn đều 2 thành phần với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp hồ sệt, phù hợp thi công bằng ru lô, cọ hoặc máy phun. Sau khi ninh kết hình thành 1 lớp màng chống thấm dai, dẻo và đàn hồi cao

bottom of page