top of page
Acoflex 300

Acoflex 300

Water-based acrylic waterproof membrane

Màng chống thấm acrylic gốc nước

 

  Acoflex 300 is a water-based acrylic waterproof membrane. 

  After application, this product forms a highly flexible and durable layer that endures all weather conditions. Ultra-violet resitance. 

  This product qualifies for the American ASTM D-6038 standard.

  ---

  Acoflex 300 là sản phẩm chống thấm gốc nhựa nhủ tương acrylic 1-thành phần dạng sêt.

  Sau khi thi công và ninh kết, sản phẩm hình thành 1 lớp màng chống thấm liền mạch dai, dẻo, siêu đàn hồi và bền dưới mọi điều kiện thời tiết. 

  Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Mỹ ASTM-D 6038.

  bottom of page