top of page
Acoflex 800

Acoflex 800

Water-based polyurethane waterproofing membrane

Màng chống thấm polyurethane gốc nước

Acoflex 800 is water based high performance; one-component liquid-applied Polyurethane waterproofing membrane. It is specially formulated to use in application from 1.2 mm to 1.5 mm thickness.

After curing, it forms a high tensile strength, elongation, seamless rubbery waterproofing membrane with excellent resistance to high and low temperature change. This membrane will remain permanently elastic; it will neither shrink nor crack, and keep its colour. 

Ultra violet ray resistance. Excellent adhesion on moist and relative humidity substrates.

---

Acoflex 800 là hợp chất chống thấm tạo màng dạng lỏng gốc Polyurethane hệ nước một thành phần, chuyên sử dụng để chống thấm cho sàn mái và tường.

Sau khi ninh kết, Acoflex 800 hình thành một lớp màng chống thấm có đặc tính cơ học cao, dai, dẽo độ bền kéo đứt, độ giãn dài khi đứt và khả năng tạo cầu vết khá cao.

Acoflex 800 có khả năng kháng tia cực tím tốt và bền trong mọi điều kiện thời tiết.

bottom of page