top of page
Epokote618

Epokote618

Epokote/ Acopox 618

 

Solvent-free epoxy primer for moisture resistance

Sơn lót epoxy không dung môi kháng ẩm

 

EPOKOTE 618 is a solvent-free moisture resisting epoxy primer and sealer.

It is specially developed to use as a primer for sealing dry and humid concrete floor, prior to applying solvent and solvent-free epoxy coating and flooring systems.

 

-------

 

Epokote 618 là sơn lót không dung môi kháng ẩm cho sơn epoxy và Polyurethane. Chuyên ứng dụng thi công cho tường và sàn bê tông. 

Epokote 618 còn được ứng dụng thi công để tạo lớp sơn phủ trong suốt trên bề mặt bê tông kháng mài mòn và kháng hóa chất.

bottom of page