top of page
Epokote626

Epokote626

Epokote/ Acopox 626

 

Waterbased epoxy coating

Sơn phủ epoxy gốc nước

EPOKOTE 626 is two-component water-based epoxy coating for concrete floor, wall and alkaline surfaces.

It has been specifically designed for use in industrial, commercial, and institutional applications where a low gloss decorative surface is required.

 

---

 

EPOKOTE 626 là sản phẩm sơn epoxy gốc nước hai thành phần tương thích với độ ẩm, chuyên ứng dụng sơn phủ cho sàn bê tông, tường và các bề mặt kiềm tính. 

Sản phẩm được ứng dụng thi công rộng rãi.

 

bottom of page