top of page
Epokote 636

Epokote 636

Epokote/ Acopox 636

 

Solvent-free epoxy coating

Sơn phủ epoxy không dung môi

EPOKOTE 636 is two-component solvent-free, high solid epoxy coating for floors and walls.

It has been specifically designed for use in industrial, commercial and institutional applications, where a high gloss and chemical resistant surface is required.

 

------

Epokote 636 là sơn epoxy không dung môi hai thành phần kháng hóa chất, chuyên ứng dụng sơn phủ cho tường và sàn bê tông.

Epokote 636 có độ bóng cao và khả năng chịu mài mòn và kháng hóa chất tốt.

bottom of page